aralıq

aralıq
is.
1. İki şey arasındakı boşluq, boş yer; iki yerin arası; ortalıq, orta, ara. Aralıqda qalan şeyləri götürün. Aralıqda gəzib işə mane olma. // Bir neçə otaq və sairə arasındakı açıq yer. Samovarı aralıqda qoy. Kömür yeşiyi aralıqdadır. // sif. İki və ya bir neçə şeyin arasında, ortasında olan. Aralıq malı arada yeyilər. – Əhməd aralıq peçini yandırdı. M. C..
2. Dar dalan, dar küçə. Dalandar aralığı süpürdü. Bizim ev aralıqdadır. Qapı aralığa çıxır. // Sif. mənasında. Fayton aralıq küçələrdən keçib irəliləməyə başladı. S. Rəh..
3. «Bu» sözü ilə bərabər: bu aralıq – bu zaman, bu vaxt, bu əsnada, bu dəmdə. Bu aralıq göy guruldamağa başladı. – Bu aralıq quşların civiltiləri hər şeydən əvvəl eşidilir. M. S. O.. Bu aralıq birdənbirə toyuğumu xatırlayıb, cəld hinin ağzına yüyürdüm. A. Ş.. // «Bir» sözü ilə bərabər: bir aralıq – az zaman, bir müddət, bir anlığa, müvəqqəti olaraq. Bir aralıq sakitlik düşdü. Bir aralıq səsini kəsdi.
4. Yerl. halda: aralıqda – ortalıqda, ortada, arada. <Heydər bəy:> Ondan ötrü Səfər bəy məsləhət gördü ki, götürüm qaçım. Toy xərci aralıqda itsin. M. F. A.. . . Yarım saat çəkmədi, aralıqda beş-on köynək cırıldı və Hürzad tərəf döyülmüş, söyülmüş, geri çəkilib evdə qapandılar. Ç.. <Səfər bəy:> Əgər siz başlasanız birbirinin ziddinə getməyə, aralıqda ziyan çəkən mən olaram. B. T..
◊ Aralıq adamı – 1) araçı, vasitəçi, aradüzəldən; 2) toyda, məclisdə qonaqlara xidmət edən adam; 3) avara, veyil. Aralığa almaq – bax araya almaq («ara»da). Salmanın bu hərəkətinə ciddi diqqət yetirən cavanlar onu aralığa aldılar. Ə. Vəl.. Aralığa atmaq – bax araya atmaq («ara»da). Aralığa gəlmək – ortaya çıxmaq. . . Evlənmək məsələsinin nə qədər çətin olduğu yenə də aralığa gəldi. S. S. A.. Aralığa gətirmək – ortaya gətirmək, meydana atmaq. Bu inteligentlərin sözün gətirmə heç aralığa. M. Ə. S.. Aralığa söz qatmaq – kənar sözlərlə aldatmağa, fikri yayındırmağa çalışmaq. Aralığa tökmək – sirrin üstünü açmaq, ifşa etmək, açıb söyləmək. Aralıq qarışmaq – bax ara qarışmaq («ara»da). Aralıq get-gedə qarışırdı. Hər gün şəhərdən gələn bir-birinə zidd xəbərlər kənddə vəziyyəti dəyişirdi. M. C.. Aralıq sözü – bax ara sözü (söhbəti) («ara»da). Aralıq vurmaq – bax ara vurmaq («ara»da). Baxma firibinə hərzəguların; Aralıq vurmaqdı işi buların. Q. Z.. Aralıqda qalmaq – bax arada qalmaq («ara»da).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Aşağı Aralıq — is a municipality and village in the Sharur Rayon of Nakhchivan, Azerbaijan. It has a population of 931.[citation needed] Notable natives Vasif Talibov Chairman of Ali Majlis of Nakhichevan Autonomous Republic (since 1993)[1]. References …   Wikipedia

  • Yuxarı Aralıq — Infobox Settlement name =Yuxarı Aralıq settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Autonomous republic subdivision name1 =Nakhchivan… …   Wikipedia

  • ortalıq — is. 1. Bax aralıq 1 ci mənada. Ortalıqda qalan şeyləri götürmək. 2. Açıq yer, meydan, sahə. Ortalıqda qoca . . ağac, altında da Qoşabulaq durna gözü kimi qaynayır, göz yaşı kimi axıb ətrafı süd gölünə döndərir. «Koroğlu». 3. Adamların arasında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Muğancıq Müslüm —   Municipality   …   Wikipedia

  • Dərvişlər —   Municipality   …   Wikipedia

  • Aşağı Daşarx —   Municipality   …   Wikipedia

  • Çomaxtur —   Municipality   …   Wikipedia

  • Dərəkənd, Nakhchivan — Dərəkənd   Municipality   …   Wikipedia

  • Düdəngə —   Municipality   …   Wikipedia

  • Cəlilkənd —   Municipality   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”